Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2562 ปชส.รร.บล. 11/2562 : เข้าร่วมการประชุมโรงเรียนสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล
ปชส.รร.บล. 11/2562 : เข้าร่วมการประชุมโรงเรียนสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 05 มิถุนายน 2019 เวลา 12:44 น.

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 นางวิไลวรรณ  สมัตถะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม นำคณะครูและแกนนำนักเรียน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เวทีที่ 1 กลไกและนโยบายการพัฒนาโรงเรียนสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล” เพื่อทำความเข้าใจและกำหนดทิศทางในการดำเนินงานร่วมกัน และ “เวทีที่ 2 เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแกนนำและนักเรียนแกนนำ” ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ ในการดำเนินการโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้โรงเรียนสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

 

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting