Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2550 กิจกรรมโครงการนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่สู่สถานศึกษา
กิจกรรมโครงการนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่สู่สถานศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 05 มกราคม 2011 เวลา 09:56 น.

                             

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2550 คณะเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กำแพงเพชรได้มาจัดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่สู่สถานศึกษา ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบเานบึงหล่ม เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่อยู่ห่างไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาให้เท่าเทียมกับนักเรียนในเขตอำเภอเมือง โดยมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เข้าร่วมรับฟัง และร่วมชมนิทรรศการ

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting