Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2562 ปชส.รร.บล. 07/2562 : การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ปชส.รร.บล. 07/2562 : การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 05 มิถุนายน 2019 เวลา 12:35 น.

 

 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม เพื่อชี้แจงการดำเนินการตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ในการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และคณะครู ร่วมกันชี้แจงการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบ (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 05 มิถุนายน 2019 เวลา 12:36 น.
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting