Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2561 ปชส.รร.บล. 34/2561 : กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนา 5 ป. เพื่อเด็กเจริญเติบโตสมวัย
ปชส.รร.บล. 34/2561 : กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนา 5 ป. เพื่อเด็กเจริญเติบโตสมวัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 02 กรกฏาคม 2018 เวลา 11:22 น.

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมโครงการพัฒนา 5 ป. เพื่อเด็กเจริญเติบโตสมวัย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อการเจริญเติบโตสมวัยส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เกิดความตระหนักในเรื่องของสุขภาพที่ดี ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร (5 ป.) ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม โดยมีนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึงชั้น ม.3 เข้ารับการอบรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลคลองน้ำไหล และ รพ.สต.บึงหล่ม ให้การสนับสนุนด้านวิทยากรถ่ายทอดความรู้ โดยมี นางสาววาสนา  ธิสาเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting