Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2561 ปชส.รร.บล. 12/2561 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดค่ายแกนนำนักอนุกรมวิธานน้อย”
ปชส.รร.บล. 12/2561 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดค่ายแกนนำนักอนุกรมวิธานน้อย” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2018 เวลา 11:53 น.

 

วันที่ 23-24 มกราคม 2561 นายสุภาพ  แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้มอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดค่ายแกนนำนักอนุกรมวิธานน้อย”  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ และสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ย่านมัทรี ซึ่งจัดโดยศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่เยาวชน และบูรณาการโครงการ อพ.สธ. สู่การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียน (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

 

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting