Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2561 ปชส.รร.บล. 9/2561 : การประชุมติดตามและชี้แจงนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถาน
ปชส.รร.บล. 9/2561 : การประชุมติดตามและชี้แจงนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2018 เวลา 09:37 น.

วันที่ 19 มกราคม 2561 นายสุภาพ  แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้มอบหมายให้นายไพบูลย์  วงค์เมืองคำ ครูผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของโรงเรียน และได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ติดตามและช่วยเหลือสถานศึกษาให้มีระบบอินเทอร์เน็ตใช้อย่างต่อเนื่อง ของ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เข้าร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบคอนเฟอร์เรนซ์ ณ ห้องประชุมคฤหบดี สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ซึ่ง สพฐ. ได้จัดประชุมติดตามและชี้แจงนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษาเขตพื้นที่ภาคเหนือ  ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดหาและการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด พร้อมทั้งมอบนโยบายการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา โดยจัดให้มีการถ่ายทอดการประชุมทางไกลด้วยระบบคอนเฟอร์เรนซ์  (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting