Home
ปชส.รร.บล. 8/2561 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (ACTIVE LEARNING) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2018 เวลา 09:13 น.

วันที่ 18 มกราคม 2561 นายสุภาพ  แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้มอบหมายให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (ACTIVE LEARNING) ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)  ระดับมัธยมศึกษา” ณ โรงแรมเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จัดโดย บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด เพื่อชวนรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการขับเคลื่อนและผลักดันให้ครูผู้สอนสามารถเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เพิ่มสูงขึ้น อันเป็นการรองรับการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 และพร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting